500 zł na dziecko – co musisz zrobić, by je dostać?

, , ,

Stało się. Rząd przyjął program Rodzina 500 Plus. Program zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia w wysokości 500 złotych miesięcznie. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwsze dziecko. Resort rodziny chce, by świadczenie było wypłacane od kwietnia.

Jak otrzymać 500 złotych na dziecko? Oto top 10 najczęstszych pytań:

1. Dla kogo 500 złotych na dziecko?

O świadczenie z programu Rodzina 500 Plus mogą starać się rodzice, jak również opiekunowie prawni i faktyczni dziecka. Wystarczy, że złożą wniosek przez Internet lub w Urzędzie Gminy.

2. Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać od chwili startu programu (wg Ministerstwa ma to nastąpić  1 kwietnia). Jeśli dokumenty wpłyną w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

3. Czy obiecane 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, jaką rodzina otrzyma „na rękę”. Nie będą od niej odprowadzane żadne składki.

4. Jak długo można pobierać świadczenie?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku (planowo od 1 października do 30 września, wówczas wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku).

5. Kogo dotyczy kryterium dochodowe?

Progi dochodowe będą dotyczyć tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Kryteria dochodowe będą weryfikowane co trzy lata. Pierwsza weryfikacja planowana jest na 1 października 2019 r.

6. Czy o taką pomoc mogą ubiegać się osoby o wyższych dochodach?

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko.

7. Czy stan cywilny rodziców ma znaczenie? Co z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci, czy w trakcie rozwodu?

Pieniądze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne, oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Jeżeli rodzina, obok dzieci z poprzednich związków, posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, to do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. W przypadku rodziców, którzy się rozwodzą, świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. Program Rodzina 500 Plus dotyczy także dzieci adoptowanych. Dla rodzin zastępczych natomiast kierowane jest odrębne wsparcie.

8. Czy ktoś będzie sprawdzał, na co wydane zostaną te pieniądze?

Nikt nie będzie sprawdzał ani nadzorował każdej rodziny w zakresie tego jak wydaje świadczenie wychowawcze. Jednak, obawiając się możliwych wyłudzeń pomocy na cele niezwiązane z jej przeznaczeniem, autorzy zakładają monitorowanie sygnałów o marnotrawieniu świadczenia. Wówczas u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.

9. Czy rodziny pobierające inne zasiłki stracą te świadczenia?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin i nie spowoduje utraty innych świadczeń: prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

10. Jedno z moich dzieci ma 18 lat. Czy dostane 500 zł?

Program 500 Plus zakłada wypłacanie świadczeń na dzieci do 18. roku życia. Dlatego przy ustalaniu, ile dzieci jest w rodzinie, nie będą wliczane dzieci po ukończeniu 18. roku życia. Dla przykładu: jeśli w rodzinie jest trójka dzieci w wieku 6, 8 i 19 lat, to w świetle ustawy brana jest tylko pod uwagę dwójka najmłodszych. Dostaną one po 500 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dwójka dzieci, z czego jedno jest już pełnoletnie, wówczas kryterium dochodowe zdecyduje, czy do rodziny trafią pieniądze z rządowego świadczenia.