Ile lat pracy do emerytury? – zasady przyznawania

Pytanie, które zadaje sobie niemal każdy człowiek, który rozpoczął karierę zawodową. Ludzie zmęczeni pracą czekają z utęsknieniem na emeryturę, jednak jeśli dobrze nie zainteresuje się jej zasadami i wysokością, emerytura może nas rozczarować.

Zmiana przepisów emerytalnych

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy. Dotyczą one zmian ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych ustaw z nowelizacją wielu regulacji z zakresu, np. zaopatrzenia emerytalnego.

Prezydent podpisał ustawę i od roku 2013 zarówno kobiety jak i mężczyźni naszego państwa będą musieli osiągnąć odpowiednie lata pracy do emerytury tj. pracować do 67 roku. Wiek ten będzie wydłużany co 4 miesiące o 1 miesiąc, by został wyrównany poziom. Osiągniemy to w 2020 roku dla mężczyzn i w 2040 roku dla kobiet. Z ustawy wykluczone są obywatelki, które w roku 2013 osiągnęły 59 lat i obywatele powyżej 64 roku życia.

Ile lat pracy do emerytury? – charakteryzacja zasad

Lata pracy do emerytury charakteryzują zasady przyznawania według najnowszej ustawy, które wyglądają następująco:

 • Przedłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla przeciętnego obywatela i obywatelki-Pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę już pobranych wcześniej emerytur przed osiągniętym wiekiem emerytalnym
 • Wystąpienie możliwości przejścia na wcześniejszą, częściową emeryturę przed uzyskaniem wieku emerytalnego
 • Wprowadzenie stopniowego ujednolicenia stażu ubezpieczeniowego dla obywateli do 25 lat, które będzie uprawniało do przyznania najniższej emerytury
 • Dopasowanie zwiększonego wieku emerytalnego do reguł ustalania stażu hipotetycznego, uwzględnianego przy wyliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Wydłużenie czasu pobierania tymczasowej emerytury kapitałowej
 • Zmiany w zakresie realizacji dotychczasowych przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, np. ustalenia emerytury w tzw. mieszanej wysokości.

Kolejne zmiany związane z wydłużeniem wieku emerytalnego -zasady przyznawania emerytury

Bez zmian lat pracy do emerytury pozostaje wiek emerytalny dla: kobiet urodzonych przed 1 stycznia 1953 r. oraz dla mężczyzn urodzonych przed 1stycznia 1948 r.

Podwyższony do 67 lat wiek emerytalny obowiązuje według ustawy kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.
Wprowadzenie tzw. emerytury częściowej

Lata pracy do emerytury nie muszą dotyczyć 67 roku życia. Emerytura częściowa przysługuje urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli określonego wieku ze względu na datę urodzenia, jeśli spełnili wszystkie warunki takie jak:

 • osiągnięcie przez kobietę co najmniej 62 roku życia posiadającej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy
 • osiągnięcie przez mężczyznę co najmniej 65 roku życia posiadającego 40-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Przy ustalaniu wymaganego 35- lub 40-letniego okresu składkowego i nieskładkowego uwzględnia się:

 • okresy składkowe
 • okresy nieskładkowe
 • okresy składkowe uzupełniające
 • okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy

Wysokość takiej emerytury stanowi 50% kwoty obliczonej i nie podlega zwiększaniu ani zmniejszaniu z powodu osiąganych przychodów. Kontynuacja wypłaty emerytury może być przedłużona po osiągnięciu wieku emerytalnego do czasu złożenia wniosku o emeryturę w pełnej wysokości.

Przywilej ochrony

Istnieje również ochrona przedemerytalna polegająca na tym , że pracodawca nie może zwolnić pracownika na umowie o pracę, któremu pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego. Z tym też kobiety w wieku 56 lat i mężczyźni w wieku 61 lat, nie muszą martwic się o wyrzucenie z pracy. By posiadać prawo do pełnej emerytury obywatele muszą pracować przez pełne 25 lat. Do roku 2012 okres ten był skrócony dla kobiet o 5 lat.

Podsumowując

W obecnych czasach nie możemy spodziewać się, iż przechodząc na zasłużony odpoczynek otrzymamy wysoką emeryturę. Na urząd jakim jest ZUS nie mamy co liczyć. Dlatego coraz więcej ludzi interesują OFE, inni zaczynają też rozważać opcję wybrania odpowiedniej lokaty bankowej, która wspomoże naszą ubogą emeryturę w trudnych chwilach.