O odstąpieniu od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zawieranie umów w systemie direct to nie tylko wygoda, ale czasami też ryzyko. Bardzo często klienci nie widzą umowy i polegają na konsultancie albo na tym co wyczytali na stronie internetowej. Niewiele osób wie, że odstąpienie od umowy telekomunikacyjnej, nawet zawartej na odległość, jest możliwe.

W branży telekomunikacyjnej można zawrzeć umowę na trzy sposoby:

  1. w lokalu przedsiębiorstwa,
  2. poza lokalem przedsiębiorstwa
  3. i na odległość.

Obecnie najczęstszą formą jest opcja trzecia – klienci mogą zawrzeć umowę przez Internet lub telefon. Od każdego powyższego wariantu mamy możliwość odstąpienia od umowy telekomunikacyjnej.

Umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa

Część klientów firm telekomunikacyjnych zawiera umowy w punkcie danego przedsiębiorstwa. Gdy dojdzie do zawarcia umowy właśnie w takim lokalu, osoba, która podpisała umowę może od niej odstąpić, ale pod warunkiem, że poda przyczynę lub jeśli umowa zawiera odpowiedni punkt, który daje nabywcy taką możliwość. Podpisując umowę w lokalu najbezpieczniej jest zapoznać się z treścią całej umowy, bo sprzedawca wcale nie musi wyrecytować jej całej treści.

Umowa zawarta poza lokalem

W przypadku gdy umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. w domu, restauracji, to każdy nabywca usługi może odstąpić od niej w ciągu 10 dni bez podawania przyczyny. Termin ten zostaje liczony od dnia zawarcia umowy, a nie od otrzymania pisemnego potwierdzenia warunków umowy.

Umowa zawarta na odległość

Odstąpienie od umowy telekomunikacyjnej przysługuje również osobom, które zawarły świadczenie na odległość np. przez Internet lub telefon. Klienci mogą zrezygnować z takiej umowy w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia warunków umowy. Jednak należy zwrócić tutaj uwagę na jeden szczegół – klient traci możliwość odstąpienia od umowy, jeśli wyraził zgodę na rozpoczęcie usług. W tym wypadku najbezpieczniej jest zdecydować się na rozpoczęcie usług po terminie 10-dniowym, w którym w razie wątpliwości można swobodnie i bez konsekwencji odstąpić od umowy.

Podpisywanie umów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem – czasami niewłaściwe zrozumienie warunków umowy wynika z winy klienta, a czasami uczciwość samych sprzedawców pozostawia wiele do życzenia. By nie żałować podpisanej umowy, należy przed zawarciem, dokładnie zapoznać się z jej warunkami, a wszystkie ustne ustalenia (dodatkowe warunki umowy) powinny być spisane i poświadczone podpisem sprzedawcy. Odstąpienie od umowy telekomunikacyjnej praktycznie w każdym przypadku jest możliwe, gdy klient dotrzyma odpowiednich warunków i terminów.