500+ a komornik. Czy może zająć świadczenie?

, , , ,

Świadczenie 500+, które budzi kontrowersje, jak żadne inne rządowe wsparcie, przysługuje wszystkim rodzinom, w których wychowują się dzieci. Dziś odpowiemy na padające często pytanie: czy komornik może zabrać 500+?

Rząd obroni przed komornikiem

20 sierpnia 2016 roku weszły w życie przepisy, które zakładają możliwość otworzenia przez osoby otrzymujące takie świadczenia na dzieci, specjalnego konta, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Rząd chce chronić te środki przed egzekucja komorniczą, ponieważ w założeniu mają być one wsparciem w wychowaniu i utrzymaniu dziecka w każdej polskiej rodzinie.

Według przepisów,  osoby otrzymujące różne świadczenia, w tym także 500+, będą miały specjalne subkonta, bez dostępu do nich przez komorników dokonujących egzekucji z majątku dłużnika. Do tej pory komornik w praktyce mógł zająć takie środki finansowe przeznaczone dla dzieci, ponieważ nie rozróżniał ich względem innym środków utrzymywanych przez dłużnika na zajętym rachunku. Nie miał też żadnego obowiązku sprawdzać (i tego nie zwykle nie robił), skąd one właściwie pochodzą.

Subkonta chronione i bezpłatne

Komornik nie będzie miał dostępu do środków wypłacanych danym osobom z tytułu programu 500+. Mogą ona być spokojnie przekierowane na bezpłatne subkonto danej osoby. Bezpłatne, ponieważ by otworzyć takie konto wystarczy pokazać bankowi  zaświadczenie wystawione przez instytucję wypłacającą świadczenie, wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, z którego środki są wypłacane.