Gaz to nie pietruszka? O zmianie sprzedawcy gazu i nie tylko

Rynek gazu to nie stragan z pietruszką – mówią chórem zagorzali przeciwnicy zmiany sprzedawcy błękitnego paliwa. Tymczasem gaz to towar, tak jak i ta nieszczęsna pietruszka, tak więc to my konsumenci decydujemy, od kogo go kupimy i za ile.

Od 1 lipca 2007 roku możemy swobodnie zmieniać sprzedawcę, zarówno energii elektrycznej (zobacz jak zmienić sprzedawcę prądu), jak i gazu. Dlaczego więc z tego nie korzystamy? Zazwyczaj to co nieznane wzbudza niepokój – główne obawy wynikają z braku motywacji do takiej zmiany, a to z kolei wynika z niskiej świadomości konsumentów.

Zmiana sprzedawcy gazu w liczbach

Źródło: http://www.ure.gov.pl/

480 zmian sprzedawcy gazu – taką liczbę odnotowano do końca I kwartału br. w wyniku cyklicznego monitoringu Prezesa URE.

Śledząc wykres możemy stwierdzić, że liczba zmian znacząco wzrsta. Na koniec 2011 roku odnotowano zaledwie kilka procesów, natomiast na dzień 31 marca 2014 roku zarejestrowano ich już 480. Warto wspomnieć, że pod koniec maja br. Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż gazu dla odbiorców indywidualnych Energetycznemu Centrum, które już w pierwszym tyogdniu podpisało, aż 1000 umów sprzedażowych z nowymi odbiorcami!

Polacy coraz chętniej zmieniają sprzedawcę gazu

Dokładnie tak. Nasza świadomość jest większa, niż przed kilkoma laty. Akcje promocyjne, spoty edukacyjne, a także pojawiająca się konkurencja dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które nota bene obejmuje 98% udziału w rynku sprzedażowym gazu – to wszystko rozbudziło ciekawość. Do tej pory przedsiębiorstwa walczyły o względy dużych firm, teraz skupiają swoją uwagę również na klientach indywidualnych.

Masz prawo wyboru

Każdy odbiorca gazu ma prawo do:

 • wyboru sprzedawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę;
 • bezpłatnej zmiany sprzedawcy – odbiorca nie ponosi żadnych opłat wraz ze zmianą sprzedawcy;
 • równoprawnego traktowania, co oznacza, że warunki umowy muszą być jednakowe dla odbiorców z tej samej grupy taryfowej;
 • uczciwych praktyk handlowych – sprzedawca nie może stosować mylących, wprowadzających w błąd praktyk sprzedaży czy promocji;
 • informacji o warunkach umowy, cenie gazu, rzeczywistym zużyciu oraz koszcie zaopatrzenia;
 • umowy zawierającej m.in. nazwę i adres sprzedawcy, okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużenia/wygaśnięcia, ustalenia dotyczące ewentualnych rekompensat, sposobu uzyskiwania informacji o nowych stawkach;
 • otrzymania stosownego zawiadomienia o wprowadzeniu ewentualnych zmian w umowie oraz możliwości odstąpienia od niej (w przypadku braku akceptacji nowych warunków);
 • rozwiązania umowy poprzez złożenie wypowiedzenia (ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie dotrze do przedsiębiorstwa). Rozwiązanie umowy przed końcem jej obowiązywania może skutkować naliczeniem kary umownej!

Masz prawo wyboru i pamiętaj o tym!

Jak zmienić sprzedawcę gazu?

W bardzo prosty sposób – wystarczy znaleźć najkorzystniejszą ofertę na rynku lub poprosić nas o bezpłatną pomoc. Zawierając umowę z nowo wybranym sprzedawcą, możemy udzielić mu pełnomocncitwa na załatwienie wszelkich formalności związanych z procesem zmiany.

Przyjrzyjmy się jednak jak wyglądają poszczególne etapy prowadzące do zmiany sprzedawcy.

Zmiana gaz etap 1

Umowa, którą zawieramy z nowym sprzedawcą powinna obowiązywać od momentu wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. To pozwoli na zachowanie ciągłości dostawy gazu. Pamiętajmy, że nowa umowa może być kompleksowa (usługi sprzedaży i dystrybucji) lub tylko sprzedażowa.

Zmiana gaz etap 2Jeżeli pierwszy raz zmieniamy sprzedawcę, wówczas wypowiadamy najczęściej umowę kompleksową obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu.

Zmiana gaz etap 3

Po rozwiązaniu umowy kompleksowej (prócz zawarcia umowy z naszym nowym sprzedawcą) zawieramy umowę na usługi dystrybucji z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Ten etap pomijamy w momencie kolejnej zmiany sprzedawcy.

Zmiana gaz etap 4

Aby poinformować dystrybutora o zmianie sprzedawcy, zazwyczaj wystarczy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej operatora.

Zmiana gaz etap 5

W niektórych przypadkach konieczne jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty z tego tytułu ponosi właściciel licznika, czyli dystrybutor.

Zmiana gaz etap 6

Odczyt licznika następuje do 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Dystrybutor przekazuje stan nowemu oraz dotychczasowemu sprzedawcy (rozliczenie końcowe).

Przypomnijmy, że wszystkie te formalności może załatwić nasz nowy sprzedawca.

Co się zmieni ze zmianą sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy gazu to prosty sposób na oszczędności. Jedyne co ulegnie zmianie to cena za gaz. Jeżeli wybierzemy korzystną ofertę, nasze rachunki mogą być nawet o 6% niższe.

Ile można zaoszczędzić?

Wbrew pozorom możemy zaoszczędzić naprawdę sporo. Dla porównania podajmy aktualne ceny: m3 gazu w PGNiG kosztuje 134,23 gr (netto), a w Energetycznym Centrum 122,44 gr (netto). Łatwo obliczyć, że na 100 m3 gazu zaoszczędzimy blisko 12 zł (netto). Szacuje się, że w trakcie trwania umowy zostanie nam w kieszeni nawet 750 zł.

Jak długo trwa cały proces?

Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić nam zmianę sprzedawcy w przeciągu 21 dni od złożenia wniosku przez nowego sprzedawcę (lub konsumenta – jeżeli nie udzielimy pełnomocnictwa na załatwienie za nas formalności). Cały proces trwa zatem maksymalnie 3-4 tygodnie.

Na co zwrócić uwagę?

Sprzedawcy prądu, czy też gazu są zobowiązani do zamieszczania ofert na swoich stronach internetowych. To pozowli nam na szczegółowe przeanalizowanie warunków sprzedaży przed ewentualnym podpisaniem umowy, tj:

 1. Ceny gazu (netto oraz brutto).
 2. Okresu obowiązywania umowy (automatyczne przedłużanie umowy).
 3. Informacji o zużyciu reczywistym.
 4. Dostępnych opcji płatności (comiesięczne rozliczenie, faktury prognozy raz na pół roku lub raz na rok).
 5. Warunków rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia, kary umowne).
 6. Dodatkowych usług (konieczność skorzystania z ubezpieczenia, np. zdrowotnego).

O tym jak wygląda standarowa faktura za gaz przeczytasz tutaj.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy, np. na zorganizowanym pokazie, w domu, przez Internet, czy w towarzystwie akwizytora, to tzw. umowy na odległość. Zgodnie z prawem możemy od nich odstąpić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Taki dokument musimy dostarczyć osobiście do siedziby sprzedawcy lub przesłać listownie, tak aby dotarło do przedsiębiorcy przed upływem terminu.

Co ważne, jeżeli nie będziemy zadowoleni ze zmiany sprzedawcy gazu, możemy go zmienić ponownie lub wrócić do „pierwszego” sprzedawcy (z urzędu).

Podsumowanie

Proces zmiany sprzedawcy gazu jest bezpieczny i bezpłatny (tutaj znajdziesz aktualne oferty na gaz). Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek zawsze dokładnie czytaj umowę przed jej podpisaniem!

I na koniec, pamiętajmy, że mamy prawo do zmiany sprzedawcy gazu, a tym samym do oszczędności i ochorny środowiska – koniecznie obejrzyj Spot Edukacyjny URE.