Czy warto brać samochód w leasing? Jakie są korzyści?

Samochód w leasingu, nie należy do nas, ale czy to aż tak duży problem? Coraz więcej Polaków przekonuje się do tej formy zakupu samochodu. Czy zatem leasing jest aż tak korzystny?

Nie każdą firmę stać na to, aby na początku rozpoczęcia działalności gospodarczej, móc pozwolić sobie na zakup auta. Często nowy samochód, jest bardzo potrzebny firmie, tylko po to aby mogła ona normalnie funkcjonować. Jednak skąd wziąć gotówkę na zakup? Tani kredyt to jedna z pierwszych myśli, ale niekoniecznie najlepsza. Wybierając tę opcję realnie przepłacimy wartość samochodu, czego powodem będą odsetki oraz marża dla kredytodawcy. Na ratunek przychodzą oferty leasingowe.

Czym jest leasing?

Samochód w leasingu nie należy do nas. My posiadamy jedynie wykupione prawo dzierżawy pojazdu od firmy, która nam go udostępniła. Za tego typu przyjemność, miesięcznie płacimy konkretnie ustalona stawkę, która zależna jest od czasu trwania leasingu, rocznika wynajmowanego samochodu oraz jego marki. Na leasingodawcy spoczywa konieczność naprawy pojazdu, jeśli szkoda nie została wyrządzona z naszej winy, jego ubezpieczenia oraz robienia przeglądów. Wraz z terminem ostatecznej raty leasingowej, przysługuje nam prawo wykupu używanego wcześniej pojazdu, za kwotę określoną przez leasingodawcę.

Jak otrzymać leasing?

Specjalizują się w tym prywatne firmy oraz niektóre banki. Aby otrzymać leasing, musimy przygotować dokumenty rejestrowe firmy takie jak: NIP, REGON, wpis do ewidencji oraz zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w płatnościach składek i z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach podatku. W niektórych firmach konieczny będzie również PIT za zeszły rok.

Zazwyczaj każda firma leasingowa wymaga wypełnienia wniosków o zawarcie umowy leasingu, gdzie musimy podać różnego rodzaju informacje dotyczące prowadzenia działalności, a często również swojego osobistego majątku oraz źródeł jego finansowania.

Czy leasing jest korzystny?

Zalety leasingu

Młode firmy lub te starsze ze słabą kondycją finansową, mają możliwość otrzymania do użytkowania nowego samochodu bez konieczności inwestowania sporych kwot w jego zakup lub pakowania się w kredyty. Forma dzierżawy to idealny model finansowy dla firm, nie tylko ze względu na możliwość nie wykładania sporych sum na samochód, ale i również pod względem podatkowym. Każda rata leasingowa zawiera w sobie podatek VAT, który osoby korzystające z opodatkowania liniowego wynoszącego 19%, mogą odliczać od kosztów przychodu. W ten sposób obniżają sobie legalnie wartość raty i zamiast 1500 zł, wydadzą o 285 zł mniej.

Kolejną korzyścią jest to iż, nie musimy sobie zawracać głowy wszelkimi usterkami, ponieważ w momencie popsucia się samochodu leasingowanego, dostajemy zastępczy na czas naprawy poprzednika.

Wady leasingu

Największą wadą leasingu jest to, że samochód nie jest naszą własnością. Może być nasz tylko w momencie zakończenia opłacania ostatniej raty leasingu, jednak i w tym przypadku będziemy musieli za niego zapłacić cenę wykupu. Problem leasingu pojawia się również w momencie upadłości firmy od której wydzierżawiliśmy auto. Samochód, który użytkowaliśmy, automatycznie może zostać sprzedany w celu pokrycia długów leasingodawcy. Osobie które wynajmowała pojazd nie przysługuje, żadne zadośćuczynienie, ponieważ raty leasingowe to forma dzierżawy, a nie spłata części wartości wielośladu.

Występuję również problem coraz mniej spotykany, ale jednak nadal aktualny. Chodzi tutaj o wypadki dwóch leasingowanych samochodów z tej samej firmy. Ubezpieczyciel może potraktować to jako zdarzenie, gdzie uczestnikiem był ten sam właściciel. Roszczenie z tego tytułu nie podlega odszkodowaniu. Prawo w tym kierunku zostało już uregulowane, jednak chciwi ubezpieczyciele, na pewno wykorzystają ten fakt przeciwko nam.

Podsumowanie

Samochód w leasingu to idealna opcja dla młodych firm, które nie mają środków na zakup służbowego pojazdu. Korzyści można odnotować sporo, jednak ostateczna decyzja, należy tylko i wyłącznie do każdego przedsiębiorcy indywidualnie. Świadomość jeżdżenia nie swoim autem, to główny czynnik dla którego niektórzy wzbraniają się przed skorzystaniem z oferty leasingowej.