Zobacz koszt pożyczki
Pożyczkodawcą jest IPF Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla produktu „Pożyczka Długoterminowa” wynosi 9,81%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4.600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.063,68 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 463,68 zł (w tym: prowizja 347,76 zł, odsetki 0,00 zł, opłata przygotowawcza 115,92 zł), 24 miesięczne raty: 23 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 210,99 zł., ostatnia 24 miesięczna rata w wysokości 210,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej. Ostateczne warunki pożyczki uzależnione są od poziomu wiarygodności kredytowej konsumenta. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kredyt rewolwingowy – co to takiego?

Poszukujący w bankach źródeł finansowania działalności swojej firmy mogą się spotkać z ofertą kredytu rewolwingowego. Niektórym nazwa może się skojarzyć z rewolwerem, dla wielu zapewne będzie brzmiała dość tajemniczo. Tymczasem jest to forma kredytu obrotowego, który nie jest związany z rachunkiem bieżącym tak jak limit debetowy.

Kredyt rewolwingowy -co to jest?

Jak już wspomniałem, kredyt rewolwingowy to odmiana kredytu obrotowego. Nazwa kredyt rewolwingowy występuje w ofertach banków skierowanych do przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych i tych, których dochody związane są z sezonowością, wahaniami koniunktury. Określenia tego nie używa się w stosunku do kart kredytowych wydawanych powszechnie osobom indywidualnym, choć zasada działania obu produktów jest bardzo podobna.

Okres ważności kredytu rewolwingowego

Kredyt rewolwingowy jest przyznawany na ogół na rok w formie limitu na rachunku kredytowym. Przy ustalaniu wysokości tego limitu dla firm, banki biorą pod uwagę bardzo wiele czynników, m.in. okres funkcjonowania firmy na rynku, ryzyko panujące w branży, w której firma działa, jej wyniki finansowe w ostatnim okresie (na ogół 6 lub 12 miesięcy), posiadany majątek i perspektywy rozwoju.

Po roku kredyt wygasa, jest przedłużany na kolejny okres na tych samych zasadach lub jego warunki podlegają renegocjacji, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji wnioskodawcy i warunków na rynku finansowym.

W przypadku osób fizycznych starających się o wydanie karty kredytowej przy ustalaniu miesięcznego limitu porównywane są dochody osiągane przez wnioskodawcę oraz jego stałe wydatki (czynsz, prąd, gaz, telefon itp.) i wysokość posiadanych już zobowiązań. Posiadacz karty może wnioskować o podwyższenie limitu. Z taką inicjatywą może też wystąpić bank, widząc większe dochody klienta.

Posiadacze kart kredytowych nie mają ograniczeń co do przedmiotu wydatków. Przedsiębiorcy korzystający z kredytu rewolwingowego mogą się spotkać z zastrzeżeniami kredytodawców, na co mogą przeznaczyć uzyskać środki, np. na należności o charakterze stałym, zakup materiałów i surowców.

Istota kredytu rewolwingowego

Istota kredytu rewolwingowego sprowadza się do tego, że ten, komu go przyznano może z niego korzystać w ramach limitu w dowolnym czasie, w dowolnej kwocie i z dowolną częstotliwością. Każdy wydatek z wykorzystaniem rachunku kredytowego/rachunku karty kredytowej oznacza zmniejszenie dostępnego limitu. Każdy wpływ środków na rachunek kredytowy/rachunek karty kredytowej zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu (zwiększa pulę dostępnych środków) i pozwala na dalsze zadłużanie się do wysokości przyznanego limitu. Jest to więc bardzo elastyczne rozwiązanie, w którym kredytobiorca decyduje czy skorzysta z będących do jego dyspozycji pieniędzy.

Niektóre banki pobierają opłatę za rozpatrzenie wniosku, czyli zbadanie „zdolności kredytowej” wnioskodawcy (w przypadku osób indywidualnych jest to opłata za wydanie karty). Inne, życzą sobie pewną opłatę miesięczną za „gotowość” do udzielenia kredytu, czyli za oddanie środków do dyspozycji kredytobiorcy (posiadacze kart kredytowych mogą jej „uniknąć” wykonując określoną liczbę transakcji lub, gdy przekroczą one określoną kwotę).

Natomiast we wszystkich instytucjach finansowych panuje zasada, że wykorzystana kwota kredytu podlega oprocentowaniu do chwili jej spłaty. Przy czym firmy płacą odsetki już od pierwszego dnia skorzystania z pieniędzy i są one wymagalne na koniec miesiąca (często dzieje się to automatycznie – pieniądze są pobierane z konta firmowego), a posiadacze kart kredytowych po upływie „okresu bezodsetkowego”, który na ogół wynosi ok. 54 dni (trzeba wówczas spłacić choćby kwotę minimalną określoną w umowie z bankiem).

Zabezpieczenia

Gama zabezpieczeń jakimi banki starają się chronić swoje interesy i mieć pewność, że pożyczone pieniądze trafią do nich z powrotem jest bardzo szeroka. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników mogą to być weksle in blanco, przewłaszczenia, ubezpieczenia, zastawy rejestrowe, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami itp. Bywa, że banki akceptują także nieruchomości i ruchomości firmowe, zapasy lub materiały.

Od osób fizycznych starających się o kartę kredytową na ogół wymaga się podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Jeśli szukasz sposobu na finansowanie działalności, zajrzyj do naszej zakładki kredytów dla firm.