Alior Bank przejął część Banku BPH. Co z klientami?

W miniony weekend część klientów Banku BPH miało problemy z zalogowaniem się do bankowości w związku z przejęciem banku przez Alior Bank.

Działalność Banku BPH została ograniczona jedynie do obsługi klientów indywidualnych posiadających kredyty hipoteczne. Klienci bankowości detalicznej zostali w całości przejęci przez Alior Bank.

Alior Bank przejmuje BPH

W kwietniu tego roku Alior Bank podpisał z grupą GE Capital umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH, jednak transakcja nie obejmowała portfela kredytów hipotecznych oraz funduszy inwestycyjnych. Strony uzgodniły więc, że przejmowany bank zostanie prawnie podzielony na dwie części. Po podziale Bank BPH będzie obsługiwał wyłącznie klientów indywidualnych w zakresie kredytów hipotecznych, natomiast do Alior Banku zostaną przeniesione wszystkie pozostałe produkty i usługi dedykowane klientom indywidualnym oraz biznesowym.

Co to oznacza? Niestety to, że zmiany dla niektórych będą bardziej dotkliwe, niż dla innych – część klientów Banku BHP zostanie przejęta przez Aliora, część będzie korzystała nadal wyłącznie z usług Banku BPH, a niektóre osoby będą posiadały produkty w obu tych instytucjach.

W ramach fuzji Alior Bank przejął następujące produkty i usługi:

 • konta osobiste, karty, kredyty gotówkowe, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej Banku BPH oraz rachunki i fundusze inwestycyjne w Biurze Maklerskim – zmiana dotyczy klientów indywidualnych;
 • rachunki firmowe oraz produkty kredytowe, depozytowe, oszczędnościowe, skarbowe, inwestycyjne, transakcyjne i finansowania handlu oraz faktoring – zmiana dotyczy klientów SME oraz klientów korporacyjnych.

Osoby, które posiadały w Banku BPH jedynie kredyty hipoteczne, nadal będą obsługiwane przez tę instytucję. W najbardziej skomplikowanej sytuacji znajdą się klienci, którzy np. otworzyli w BPH rachunek osobisty i zaciągnęli kredyt hipoteczny – od dnia podziału staną się klientami dwóch różnych banków.

Jakie zmiany czekają klientów?

Najważniejsze zmiany czekają klientów korzystających z internetowego serwisu transakcyjnego Banku BPH – będą musieli zapamiętać nowy adres strony do logowania oraz nowe adresy e-mail do kontaktu z bankiem. Zmieniają się jednak tylko strony dostępu, a nie hasła logowania i loginy – te pozostają bez zmian.

Nowe adresy dla klientów BPH:

 • www.fuzja.aliorbank.pl – strona internetowa dedykowana klientom posiadającym produkty, które zostaną przeniesione do Alior Banku;
 • https://online-fuzja.aliorbank.pl – pod tym adresem będą dostępne dotychczasowe systemy bankowości elektronicznej Sez@m, BusinessNet i M@kler Plus. Pierwsze logowanie do nowego systemu bankowości elektronicznej po dniu podziału Banku BPH dla obecnych użytkowników systemu Sez@m odbędzie się na dotychczasowych zasadach, po czym system zaleci zmianę hasła. Dla nowych użytkowników wymagana będzie rejestracja na stronie do logowania www.bph.pl;
 • http://mobile.fuzja.aliorbank.pl – nowy adres dla wersji Lite bankowości internetowej dla urządzeń mobilnych z innymi niż Android i iOS systemami operacyjnymi;
 • kontakt1@alior.pl – nowy adres e-mail dla klientów indywidualnych i biznesowych;
 • businessline@alior.pl – adres e-mail dla klientów korporacyjnych.
 • nowy adres korespondencyjny (Alior Bank SA, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa) obowiązywać będzie od dnia fuzji prawnej

Co się nie zmieni?

Bez zmian pozostaną:

 • taryfy opłat, regulaminy i tabele oprocentowania;
 • loginy i hasła do bankowości elektronicznej;
 • wszystkie zlecenia;
 • kody PIN do kart płatniczych (karty debetowe oraz kredytowe pozostaną aktywne i nie trzeba będzie ich wymieniać). Natomiast nowo wydawane karty oraz karty wznawiane w związku z upływem terminu ich ważności będą już oznaczane logo Alior Banku.

Nie zmienią się również dotychczasowe numery infolinii oraz aplikacja mobilna (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz iOS).

Osoby, które po podziale staną się klientami Alior Banku, będą nadal obsługiwane w oddziałach oznaczonych logo Banku BPH. Co prawda wszystkie te placówki zostaną przejęte przez Aliora, jednak jeszcze przez pewien czas zachowają oznakowanie Banku BPH. Ich lista będzie dostępna po dniu podziału na stronie www.fuzja.aliorbank.pl.

Ważne! Klienci BPH, którzy w wyniku fuzji staną się klientami Alior Banku, nie będą obsługiwani w placówkach należących do tej instytucji do momentu połączenia operacyjnego obu systemów bankowych. Jak podkreśla biuro prasowe BPH, umowy zawarte z Bankiem BPH pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisywania aneksów.