Jak zamknąć konto w banku?

, ,

Twój bank znowu poinformował Cię o planowanych zmianach w regulaminie, kolejny raz podnosi prowizje i opłaty? Od zamknięcia rachunku, z którego nie jesteś już zadowolony, dzieli Cię kilka kroków.

Bank może odmówić zamknięcia konta?

Samo złożenie wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku (którego wzór znajdziemy bez problemu w Internecie) może czasem nie wystarczyć. W jakich przypadkach? Zdarzyć się tak może w sytuacji, gdy na koncie, które chcemy zamknąć, jest debet. Obciążony rachunek należy najpierw uregulować, oraz pozostawić na nim środki na opłatę za prowadzenie konta i kartę, żeby bank  mógł ją pobrać w okresie naszego wypowiedzenia.

Innym, równie częstym problemem, jest problem ze wzorem podpisu. Jeśli rachunek otwieraliśmy na tyle dawno, że nie tylko nie pamiętamy wzoru naszego podpisu, ale także mógł się on już na przestrzeni tego czasu zmienić, bank nie potwierdzi naszej tożsamości, a wypowiedzenie umowy z takim podpisem uzna za niewiarygodne i nieważne. W takich wypadkach zazwyczaj wystarczy załączyć bądź przedstawić skanu dowodu, którego podpis będzie się zgadzał z podpisem na druku wypowiedzenia. W skrajnych wypadkach, banki mogą żądać od nas wzoru podpisu poświadczonego notarialnie.

Jeśli nie w oddziale, to gdzie?

Najlepszą i najpewniejszą drogą jest wizyta w placówce banku, gdzie będziemy mogli zasięgnąć informacji na temat wszystkich formalności związanych z zamknięciem konta, a w przypadku wszelkich problemów, zareagować natychmiast.  Zawsze pamiętajcie o wzięciu dokumentu potwierdzającego złożenie wypowiedzenia! Niestety często możemy mieć problem z brakiem placówki banku w naszym mieście lub po prostu możemy nie mieć czasu na taką wizytę w godzinach pracy. Umowę o prowadzenie rachunku możemy też wypowiedzieć w inny sposób, telefonicznie, czy online za pośrednictwem bankowości internetowej.  W wielu bankach dostępne metody będą ograniczone do wizyty w oddziale bądź przesłania wypowiedzenia Pocztą (najczęściej listem poleconym).

Ile kosztuje zamknięcie konta?

Przed złożeniem wypowiedzenia warto upewnić się, czy możemy wypowiedzieć umowę rachunku bankowego bez żadnych kar umownych. Taką karą może być na przykład zwrot premii, którą otrzymaliśmy do konta. Jeśli skorzystaliśmy  z takiej promocji, a regulamin naszego rachunku mówi, że w momencie zamknięcia konta przed określonym w umowie czasem, będziemy zmuszeni do oddania kwoty premii, zastanówmy się, czy nie lepiej się na ten czas wstrzymać. Wypowiadając umowę konta bankowego należy nie zapominać o opłatach za prowadzenie konta i karty, które mogą zostać naliczone w okresie wypowiedzenia. Najczęściej za okres wypowiedzenia, opłaty zostaną pobrane w standardowej wysokości. Niektóre banki nie pobierają opłat w okresie wypowiedzenia.

Pamiętajmy, że zastrzegając kartę pozbawiamy się, między innymi, możliwości wykonania transakcji na daną kwotę, co według regulaminu zwalnia z opłat za kartę czy rachunek. Warto się zatem upewnić, że nie spowodujemy sobie sami doliczenia dodatkowych opłat.

Co z kartą?

Czy debetową, czy kredytową, wraz ze złożeniem wypowiedzenia najlepiej  kartę zastrzec. W przypadku kart kredytowych, jeśli posiadanie jej jest równoznaczne z posiadaniem RORu, wypowiemy jednocześnie umowę o kartę kredytową. Należy się na to przygotować spłacając ją wcześniej. Jeśli jednak nasz bank nie wymaga aktywnego rachunku, wypowiemy jedynie umowę o konto, a karta kredytowa pozostanie z przypisanym do niej rachunkiem. Upewnijmy się wcześniej, jak ta procedura wygląda w naszym banku.

Teoretycznie kartę powinniśmy zwrócić do banku, jako że to Bank jest jej właścicielem. Jednak nie wszędzie wymagają oddania karty, a niektórzy pozostawiają ją sobie na pamiątkę 🙂 Zawsze najlepiej zasięgnąć informacji w banku, co mamy zrobić z kartą.

O tym należy pamiętać!

Zamknięcie konta w banku niesie ze sobą konieczność zmiany – aktualizacji – numeru konta u pracodawcy, w Urzędach, czy gdziekolwiek numer naszego rachunku jest potrzebny. Warto także pobrać wyciągi z bankowości, do której po zamknięciu rachunku nie będziemy mieli dostępu. Zawsze warto upewnić się, że konto zostało faktycznie zamknięte i nie generuje kosztów, choćby za prowadzenie. To tak na wypadek, gdyby bank naszego wypowiedzenia nie otrzymał. Pamiętajmy, że okres wypowiedzenia liczony jest od dnia wpłynięcia druku do banku – to informacja istotna dla tych, którzy wysyłają wypowiedzenie pocztą.