Kredyt studencki – wszystko na temat

, , , , ,

Do 31 października można składać wnioski o kredyt studencki. Od tego roku zmieniły się zasady: można otrzymać więcej, niż w latach ubiegłych, a wnioski mogą składać również kandydaci na studia. Nie zmienia się jedno: oprocentowanie pozostaje na tym samym niskim poziomie.

Kredyt studencki – co to takiego?

Jest to kredyt, udzielany przez banki komercyjne, ale dofinansowany z budżetu państwa. Dzięki temu jego koszt może być tak niski, więc oddajesz niewiele ponad to, co pożyczyłeś. Kredyt studencki charakteryzuje się tym, że nie jest wypłacany jednorazowo, a w miesięcznych transzach.

Kto może wnioskować o kredyt studencki?

Kredyt studencki dedykowany jest studentom i doktorantom, o ile rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 lat. Od tego roku wniosek mogą złożyć także kandydaci na studia, bowiem na niektórych uczelniach rekrutacja na wybrane kierunki trwa do końca października. Jednak, aby podpisać umowę kredytową, kandydaci będą musieli dostarczyć do banku zaświadczenie o posiadanym już statusie studenta (do 31 grudnia 2016 r.)

O kredyt studencki wnioskować mogą studenci i kandydaci na studia kierunków zarówno stacjonarnych jak i zaocznych, i publicznych i prywatnych uczelni.

Ważna jest kwestia dochodów: limit dochodu na jednego członka rodziny w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2,5 tys. zł.

Kwoty kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest wypłacany co miesiąc w transzach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Studenci mogą otrzymywać je maksymalnie przez 6 lat, a doktoranci przez 4 lata. Nowością jest to, że można teraz wybrać wysokość transzy spośród czterech proponowanych. Dostępne kwoty miesięcznych transzy:

  • rata obniżona: 400 zł,
  • rata podstawowa: 600 zł,
  • rata podwyższona: 800 zł,
  • rata podwyższona od roku akademickiego 2016/17: 1 000 zł.

Studenci muszą przedstawiać w banku ważną legitymację studencką dwa razy do roku – do 31 października i 31 marca. Doktoranci muszą robić to tylko raz do roku – do 31 października. Brak dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek o kredyt studencki?

Aby złożyć wniosek, należy do 31 października 2016 roku złożyć wniosek w placówce jednego z banków:

  • PKO Bank Polski,
  • Bank PEKAO,
  • Bank BPS,
  • Bank SGB.

Student musi pamiętać, aby dołączyć  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta lub potwierdzenie udział w rekrutacji, jeżeli studia jeszcze się nie rozpoczęły. Oprócz tego, musi donieść oświadczenie o liczbie członków rodziny oraz zaświadczenie o dochodach osiąganych w poprzednim roku. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dostępne są w banku, w którym można wnioskować o kredyt.

Kredyt, który spłacisz po zakończeniu studiów

Największą zaletą kredytu jest to, że nie trzeba martwić się o jego spłatę w trakcie studiów. Zwrot pożyczonych środków zaczyna się dopiero dwa lata od ukończenia nauki. Jednak w przypadku przerwania studiów, spłata kredytu następuje miesiąc po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

Ile wyniesie rata?

Jest ona dwa razy niższa niż wypłacana transza. Jeśli więc zdecydujesz się na transzę 600 zł, to co miesiąc będziesz oddawał 300 zł i niewielkie odsetki. Liczba rat spłaty wynosi dwukrotność wypłaconych rat.

Co się stanie, jeśli nie będziesz mógł spłacać rat?

Jeśli wpadniesz w przejściowe kłopoty finansowe, bank może obniżyć ci wysokość raty do 20 proc. twojego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy. Możesz także wystąpić do banku z wnioskiem o wakacje kredytowe i skorzystać z zawieszenia spłaty rat.

Najlepsi studenci nie muszą płacić?

Jeżeli znajdujesz się w grupie 5 proc. najlepszych studentów danej uczelni (czyli otrzymujesz stypendium naukowe), możesz starać się o umorzenie 20 proc. zobowiązania. Tym samym oddasz tylko 80% kredytu. Aby starać się o umorzenie, należy dostarczyć do banku odpowiedni wniosek oraz potwierdzenie z uczelni.