Odwrócony kredyt hipoteczny a umowa dożywotniej renty

Kredyt odwrócony jest formą pomocy finansowej dla osób starszych, które posiadają własną nieruchomość. Budzi on wiele emocji wśród ludzi, często zarzuca się bankom żerowanie na osobach starszych, jednak w nie jednym przypadku odwrócony kredyt hipoteczny zagwarantował osobom starszym godziwą emeryturę.

W ramach umowy kredytowej bank decyduje się ją od nich odkupić w zamian za wypłatę dożywotniej renty. Rozwiązanie to oczywiście ma swoje minusy, jednak dla osób starszych, nie mających możliwości zdobycia środków finansowych z innego źródła, jest to doskonałe rozwiązanie na zapewnienie sobie dostatniej i bezpiecznej jesieni życia.

Umowa dożywotniej renty od banku?

Podpisując umowę o kredycie odwróconym klient dostaje dożywotnie prawo do zamieszkiwania swojego domu lub mieszkania. Wypłata miesięcznej renty zależy od wartości nieruchomości oraz szacowanej długości życia kredytobiorcy.

Klientami docelowymi dla banków, oferujących odwrócony kredyt hipoteczny, są osoby po 60 roku życia. Na najbardziej optymalne warunki umowy mogą liczyć osoby pomiędzy 60 a 62 rokiem. Podpisanie umowy o kredycie odwróconym nie oznacza także, że spadkobiercy pozostaną pozbawieni prawa do nieruchomości – najczęściej mogą oni albo spłacić kredyt i odzyskać własność, albo w ramach spadku – otrzymują po sprzedaży mieszkania lub domu procentowy udział.

Jaką wysokość ma renta dożywotnia?

O wysokości miesięcznej renty decydują wspólnie: bank oraz kredytobiorca. Sposób jej wypłaty może być różny – możemy na przykład poprosić o wypłatę jednorazowo większej kwoty, a następnie otrzymywać miesięczne transze lub też zdecydować od razu o comiesięcznych wypłatach. Zazwyczaj w formie renty udaje się wypłacić 30-40% wartości rynkowej nieruchomości. W im wyższym wieku podpisujemy umowę, tym wyższe wypłaty miesięczne otrzymamy. Dożywotnia renta otrzymywana jest bez względu na stan zdrowia. W przypadku małżonków podpisujących umowę wspólnie, po śmierci jednego z nich, rata nie zostaje najczęściej zmniejszona.

Jakie wymagania należy spełnić, by otrzymać dożywotnią rentę?

W przypadku umowy o kredyt odwrócony nie ma specjalnych wymagań. Kredytobiorca musi jedynie być osobą powyżej 60 roku życia oraz posiadać prawo własnościowe do lokalu. Nieruchomość nie powinna być zadłużona. Kredytobiorca musi się także zobowiązać, że będzie w danym lokalu mieszkał, nie dopuści do pomniejszenia jego wartości oraz będzie o niego dbał.