Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Nie każdy wie, że pożyczka a kredyt, to dwa różne pojęcia, a taka wiedza jest bardzo przydatna. Jeśli nie masz pewności czy dobrze rozróżniasz te pojęcia, zalecam chwilę uwagi.

Słowo „kredyt” oraz „pożyczka” bardzo często używane są jako synonimy alternatywne, którymi określamy pożyczenie gotówki od banku czy też osoby fizycznej. Każda z tych form obarczona jest różnymi prawami. W tym artykule dowiesz się dokładnie przedstawię różnice owych pojęć.

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Kredyt -ogólne pojęcie

Kredyt regulowany jest prawem bankowym, natomiast pożyczka kodeksem cywilnym. Kredytu udzielają tylko i wyłącznie banki, gdyż posiadaj do tego odpowiednie prawo. Cel kredytowania musi być odgórnie ustalony, gdyż tylko na tej podstawie będzie możliwość wypłacenia kredytu. Jeżeli pieniądze te zostaną użyte w sposób nieopisany w umowie, bank może zażądać natychmiastowej spłaty kredytu. Wyjątek stanowi kredyt konsumpcyjny oraz gospodarczy, który w reguły udzielany jest na opłacenie bieżących wydatków kredytobiorcy. W umowie zawartej z bankiem muszą znaleźć się wszystkie szczegóły dotyczące oprocentowania kredytu, lat kredytowania oraz celu ich przeznaczenia. Pieniądze z kredytu nie są nasze i nigdy nie będą. Należą tylko i wyłącznie do banku i tak samo mówi prawo.

Inaczej ma się sprawa związana z pożyczkami.

Pożyczki może udzielić każda pełnoletnia osoba fizyczna. Do kwoty 500 zł, nie potrzebne jest sporządzenie jakiejkolwiek umowy, wystarczy ustna deklaracja zwrotu. Powyżej tej kwoty, wymaga tego kodeks cywilny, jednak jeżeli umowa nie zostanie spisana, nie oznacza to złamania przepisów, jeśli kwota nie jest znacznie powyżej określonego limitu. Warto jednak posiadać dowód w postaci dokumentu, który przyda nam się wtedy, gdy dojdzie do sytuacji w której o swoją należność, będziemy musieli walczyć w sądzie. Pożyczone pieniądze, stają się własnością pożyczkobiorcy. Stawia go to w sytuacji, która pozwala mu na dowolne rozporządzenie otrzymanym kapitałem. Pożyczka może zostać dowolnie oprocentowana przez wierzyciela, jednak nie może ona znacząco odbiegać od standardów.

Bank udziela kredytu zawsze z określonym oprocentowaniem, natomiast pożyczka może być całkowicie bezpłatna.

Inne różnice między kredytem a pożyczką

Kredyt wydawany przez bank, jest tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej. Nie możemy wypłacić tych pieniędzy. Ich niepożądane spożytkowanie, ulega automatycznemu zawieszeniu umowy. Pożyczka natomiast może być wypłacona w formie gotówki lub wartościowego przedmiotu. Czas jej spłaty może być ustalony indywidualnie. W przypadku braku spłaty rat przez dłużnika, możemy wytoczyć proces według kodeksu cywilnego.

Warto zwrócić uwagę, że nazwa „karta kredytowa” nie jest do końca trafna, ponieważ wypłacając pieniądze z bankomatu, zaciągamy według prawa pożyczkę. Nazwa ta została użyta, tylko i ze względu na to, iż przysługuje ona instytucją bankowym.

Kredyt obarczony jest rożnymi opłatami, dotyczącymi sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, prowizji od wypłaconej kwoty itp. Natomiast pożyczka, nie posiada żadnych ukrytych kosztów, a jedynie to na co się zgodziliśmy podczas podpisywania umowy.

Podsumowanie

Teraz już wiesz czym się różni pożyczka od kredytu. Regulują ją osobne kodeksy, odpowiednio zdefiniowane przez bank lub osobę prywatną. Wbrew tak ogromnej kontroli na wydawanymi pieniędzmi przez bank, dobry kredyt jest bezpieczniejszy, niż pożyczanie pieniędzy od osoby fizycznej. Bank dokładnie przestawia nam ofertę, która i my i on musimy utrzymać. Pożyczki często powodują problemy, które spowodowane są oszustwami ze strony pożyczkodawcy. Wiele osób w naszym kraju żeruję na naiwności niewinnych i podsuwają im inne umowy do podpisania, niż te które czytali dzień wcześniej. Takie praktyki stosowane są przez firmy oferujące kredyty chwilówki. Czytaj zatem umowy do końca!