Czym się różni depozyt od lokaty?

Aby bank mógł udzielać kredytów, musi posiadać gotówkę – naszą gotówkę. Dlaczego banki oferują nam lokaty oraz inne produkty oprocentowane, na których zarabiamy więcej lub mniej? Dzieję się tak ponieważ nasze pieniądze są obracane.

Dzięki naszym pieniądzom, bank może udzielać kredytów oraz innych świadczeń, które sięgają ogromnych dwucyfrowych procentów zysku. Nam z tego wszystkie przysługują tylko ochłapy, które w 2013 roku wynoszą maksymalnie 4% w skali roku. Godzimy się na to, ponieważ tylko w ten sposób możemy bezpiecznie zainwestować swoje oszczędności, skutecznie broniąc je przed inflacją. Banki oferują nam produkty depozytowe oraz lokaty. Warto wiedzieć co czym jest i ile można na tym zarobić.

Czym jest depozyt a lokata?

Depozyt bankowy

Depozyt to nic innego jak powierzenie własnych pieniędzy bankowi, na bliżej nieokreślony czas. Cechują się tym konta oszczędnościowe, z których w każdej chwili możemy wypłacać oraz wpłacać gotówkę. Depozyty a’vista są zazwyczaj bardzo nisko oprocentowanie lub czasem wręcz zerowe. Dzieję się tak, z powodu braku odgórnie ustalonego czasu przebywania naszych pieniędzy na koncie. Bank nie może zapłacić nam więcej, jeżeli nie wie w jakich ramach czasowych będzie dla niego dostępny nasz kapitał. Depozyt może mieć również formę rzeczową w postaci papierów wartościowych, biżuterii, kruszcu szlachetnego, numizmatów lub dokumentów. Przechowywany jest w sejfach bankowych po uprzedniej wycenie wartości.

Lokata bankowa

Inaczej ma się sprawa z lokatami, które celowo zostały odróżnione od depozytów, ponieważ są one odgórnie określone czasowo. Wyróżniamy lokaty miesięczne, trzy miesięcznie, półroczne, roczne, a nawet i dwu letnie, czy też jednodniowe. Wpłacona tam gotówka, nie może zostać wcześniej wypłacona, niż po upłynięciu terminu jej zapadalności. Oprocentowanie lokat w obecnym 2013 roku wynoszą maksymalnie 3-4% w skali roku. NBP obniżyło stopy procentowe, przez co banki również musiały zareagować. Informacja ta jest dobra dla osób spłacających kredyty w polskie walucie, lecz negatywna dla inwestorów. Banki preferują zamrażanie kapitału przez klientów, i tego typu czyny nagradzają wyższym oprocentowaniem, niż w przypadku depozytu a’vista.

Gwarancja zwrotu kapitału

Depozyty bankowe oraz ich lokaty, podlegają Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Oznacza to, że w razie upadłości banku lub jego bankructwa, wszystkie dostępne środki, które posiadaliśmy w formie aktyw lub na kontach ROR, zostaną nam w 100% zwrócone lub do określonej kwoty. Banki na ten cel opłacają odpowiednią składkę gwarancji depozytów, która jest odgórnie nakazana przez prawo Polskie. Pieniądze te trafiają do specjalnie tworzonych funduszy, które w momencie potrzeby, wypłacają rekompensaty osobą poszkodowanym.

Inne lokaty

Banki oferują również polisolokaty, które nie są obarczone podatkiem belki wynoszącym 19%. Oprocentowanie tych produktów jest wyższe, niż tradycyjnych lokat, jednak istnieję tutaj ryzyko utarty części kapitału. W momencie bankructwa banku, hybryda lokaty może być zwrócona tylko do 50% wkładu. Wprawdzie, rzadko zdarza się, aby jakaś instytucja bankowa z dnia na dzień zbankrutowała, jednak trzeba mieć tą uwagę na względzie.

Podsumowanie

Depozyty a lokaty, różnią się od siebie oprocentowaniem oraz dostępnością gotówki. Lokaty mogą być tylko i wyłącznie czasowe, z uwzględnieniem zamrożenia gotówki na odgórnie określony czas. Natomiast depozyty a’vista, mogą być w każdej chwili wypłacane oraz ponownie uzupełnianie w gotówkę. Wybór formy lokowania oszczędności, zależny jest tylko i wyłącznie od każdego z osobna.