Wybór funduszu emerytalnego – na co zwrócić uwagę

Każdy pracujący Polak musi dokonać wyboru funduszu emerytalnego, w przeciwnym razie ZUS wykona za nas wybór funduszu emerytalnego w drodze losowania. Jeżeli nie chcemy powierzać naszej przyszłości funduszowi, o którym nic nie wiemy, to lepiej będzie samemu odpowiednio wcześniej wybrać odpowiedni fundusz.

Wybór funduszu emerytalnego nie musi być trudny, w tym artykule opisujemy na co warto zwrócić uwagę.

Czym się kierować przy wyborze funduszu emerytalnego

OFE czyli otwarte fundusze emerytalne tworzą tzw. II filar emerytalny. Środki do OFE są przekazywane automatycznie przez ZUS z płaconych przez Ciebie lub Twojego pracodawcę składek.

Jest kilka istotnych wskaźników, które pomogą ocenić czy dany fundusz jest tym właściwym, idealnym dla nas.

Opłaty OFE

Otwarte fundusze emerytalne pobierają od swoich członków 3 rodzaje opłat:

  1. Opłatę za zarządzanie
    Opłata za zarządzanie jest pobierana od zgromadzonego na koncie właściciela kapitału jej maksymalna wartość wynosi 0,045% od aktywów netto w skali miesiąca. Więc czym więcej masz środków zgromadzonych na koncie, tym więcej fundusz zarabia.
  2. Opłatę od składki
    Otwarte fundusze emerytalne pobierają także opłatę od każdej wpłaconej składki. Taka opłata może wynieść maksymalnie 3,5%. Jest to o tyle dotkliwa opłata, że wpłacając 100zł, na Twoje konto wpływa tak naprawdę tylko 96,5zł. Więc musi upłynąć trochę czasu by wpłacane przez Ciebie 100zł stało się 100zł na Twoim koncie emerytalnym.
  3. Opłatę za wcześniejszą niż 24 miesiące zmianę OFE
    Jeżeli będziesz chciał zmienić fundusz w ciągu pierwszego roku od zawarcia umowy z obecnym funduszem emerytalnym to zostaniesz obciążony opłatą 160zł, po upływie roku 80zł a po upływie 2 lat nie poniesiesz żadnych opłat.

Akcjonariat OFE

Warto sprawdzić przed wyborem Otwartego Funduszu Emerytalnego, jakie firmy tworzą ten fundusz i jaka jest struktura właścicielska. Akcjonariat może mieć wpływ na funkcjonowanie OFE, co może bezpośrednio przełożyć się na Twoją emeryturę.

Wyniki inwestycyjne funduszu emerytalnego

Powierzając swoje pieniądze któremuś z otwartych funduszy emerytalnych masz słuszną nadzieję, że pomnoży on Twoje oszczędności. Warto przy wyborze przyjrzeć się dokładnie długofalowym wynikom inwestycyjnym danego funduszu. Większość otwartych funduszy emerytalnych działa od 1999 roku i w internecie jest wiele zestawień jak radziły sobie te fundusze w przeszłości. Oczywiście wybór funduszu emerytalnego odnoszącego dobre wyniki w przeszłości nie gwarantuje ich także w przyszłości. Jednak, jeżeli porównamy te dane z konkurencją to mamy obraz prawie 14 lat. Obraz ten odpowie nam na pytanie nie tylko jak fundusze radziły sobie w czasach kryzysu, ale również w czasie prosperity.

Podsumowując…

Podsumowując wybór funduszu emerytalnego jest prosty, tylko przy wyborze nie warto opierać się tylko na jednej przesłance. Często sprzedawcy namawiający na dane OFE pokazują świetne wyniki danego OFE ale tylko w krótkim okresie, pomijają długofalowe słabsze wyniki. Od sprzedawcy czasem też trudno usłyszeć o tym jak wyglądają opłaty, a ważne jest by pamiętać, że opłaty za zarządzanie i prowizje od składek, podane w tym artykule, to wartości maksymalne, których Otwarty Fundusz Emerytalny stosować nie musi, bo ma swobodę przy ustalaniu niższych niż podane stawek. Zycie pokazuje jednak, że OFE rzadko korzystają z tej możliwości.