Pożegnamy się z chwilówkami?

Chociaż tzw. ustawa antylichwiarska weszła w życie kilka miesięcy temu, czekają nas kolejne zmiany. Podobno na lepsze. Jakie?

Ustawa „antylichwiarska” jednak do poprawki?

Dla Ministerstwa Sprawiedliwości nałożenie limitów określających maksymalne  limity prowizji to za mało, by uchronić konsumentów przez pożyczaniem na bardzo niekorzystnych warunkach. Projekt zmian ustawy antylichwiarskiej zakłada tym razem obniżenie także kosztów tzw. okołopożyczkowych.

Ustawa, która weszła w życie w marcu, określa maksymalną wysokość oprocentowania pożyczki na poziomie 25 proc. kwoty zobowiązania, powiększonej o 30 proc. jego wysokości za każdy rok obowiązywania umowy, a koszty obsługi pożyczki nie mogą przekraczać jej 100 procent wartości pożyczki. W myśl nowego projektu ustawy koszty wynosić będą maksymalnie 10% kwoty kredytu i 10% kwoty za każdy rok trwania umowy, a całkowita suma kosztów nie będzie mogła przekroczyć 75% pożyczonej sumy. Za łamanie prawa miałoby grozić nawet 5 lat więzienia.

Chronić przed zadłużeniem = nie pożyczać?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce tym samym chronić pożyczkobiorców przed wpadnięciem w pętlę zadłużenia. Maksymalna wartość zabezpieczenia pożyczki czy innego zobowiązania nie będzie mogła przekroczyć równowartości udzielonego świadczenia powiększonego o maksymalne odsetki do zapłaty za okres normowany umową i wydłużony o 6 miesięcy. Umowa pożyczki, również ta zawarta między dwoma osobami fizycznymi, będzie musiała zawierać jednoznaczne informacje na temat wysokości odsetek, kosztów pozaodsetkowych i RRSO.

Co to oznacza dla firm pożyczkowych? Z wypowiedzi ekspertów możemy wnioskować, że konsekwencje odczuje zdecydowana większość instytucji pożyczających pieniądze, nie tylko firmy pożyczkowe. Jeżeli przepisy antylichwiarskie zostaną zaostrzone zgodnie z projektem, firmy pożyczkowe najpewniej upadną, a banki będą musiały wycofać ze swojej oferty dużą część kredytów gotówkowych, których prowizje sięgają często 30%.Czy faktycznie skorzystają na tym klienci?  Z pewnością pomoże to wyselekcjonować jedynie produkty kredytowe oferowane na najkorzystniejszych warunkach. Niestety osoby, które dotychczas szukały pożyczek na krótki okres i na niskie kwoty, mogą mieć duży problem ze znalezieniem takiej oferty.