Pożyczka bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Klienci banków po złożeniu wniosku o kredyt są poddawani bardzo szczegółowej ocenie pod kątem wiarygodności finansowej. Jeżeli w jej trakcie okaże się, że potencjalny kredytobiorca nie spełnia wyśrubowanych wymagań, czyli nie posiada tzw. zdolności kredytowej, bank odmawia udzielenia kredytu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy pożyczkowe, które często przyznają pożyczkę nawet wówczas, gdy klient nie wykazuje zdolności kredytowej. Jak to możliwe?

Zdolność kredytowa – co to właściwie jest?

Zgodnie z polskim prawem bankowym, zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Jak wynika z przytoczonej definicji, jest to rutynowe postępowanie banku, który w ten sposób sprawdza, czy potencjalny klient posiada możliwość bezproblemowego zwrócenia pożyczonych pieniędzy oraz opłacenia kosztów związanych z kredytem.

Zdolność kredytowa – od czego zależy?

Taka kalkulacja ryzyka (ocena zdolności kredytowej) może opierać się na kilku czynnikach, w tym przede wszystkim:

  • otrzymywanych dochodach (np. ich wysokości czy źródle pochodzenia – czy jest to umowa o pracę, renta, czy np. świadczenia socjalne) oraz stałych wydatkach,
  • profilu klienta (na który składają się wiek, liczba osób na utrzymaniu, zawód, stan cywilny),
  • historii kredytowej (czy wcześniej były zaciągane zobowiązania, terminowość spłat – to wszystko bank sprawdza w BIK – Biurze Informacji Kredytowej),
  • aktualnych zobowiązaniach finansowych,
  • obecności w różnego rodzaju rejestrach dłużników (jak KRD, BIG).

Sprawdź specjalną ofertę pożyczki pod zastaw nieruchomości >>>

Po pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Jak widać, zdolność kredytowa oceniana przez banki to wypadkowa wielu czynników. Na decyzję instytucji finansowej ma wpływ wiele okoliczności, które obiektywnie mogą wydawać się nieistotne dla danego zobowiązania. Jeżeli bank stwierdzi jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności finansowej kredytobiorcy, wniosek o kredyt jest odrzucany. W takiej sytuacji wiele osób zgłasza się do firm pożyczkowych, które również przeprowadzają analizę sytuacji klienta, ale bardziej elastycznie podchodzą do kwestii zdolności kredytowej (m.in. dlatego, że ich działalność nie podlega pod restrykcyjne prawo bankowe). W trakcie oceny biorą one pod uwagę nieco inne czynniki, skupiając się przede wszystkim na konkretnej potrzebie oraz możliwościach danego klienta.

Pożyczka w Speed Cash Polska bez zdolności kredytowej

Przykładowo Speed Cash Polska przed udzieleniem pożyczki dla firmy, ocenia szansę na powodzenie danej inwestycji oraz jakość przedstawianego przez klienta zabezpieczenia. Jeśli przedsiębiorca (nawet początkujący) z różnych względów uzyskał negatywny wynik w ocenie zdolności kredytowej w banku, a jego pomysł ma potencjał, może on uzyskać pożyczkę od SCP. Co ważne, nie oznacza to zatem, że każdy może zaciągnąć takie zobowiązanie – wszystko zależy od wyniku profesjonalnej oceny przeprowadzonej przez eksperta.

Sprawdź ofertę Speed Cash Polska >>