Pożyczka poza bankiem?

, ,
Pożyczka poza bankiem

Na rynku finansowym powiększa się grono odbiorców pozabankowych pożyczek pod zastaw nieruchomości. Jakie mają argumenty, by rywalizować z kredytem bankowym?

Pożyczka poza bankiem?

Kredyt nie jest na wyciągnięcie ręki, jego dostępność jest coraz bardziej ograniczona. Bank wyda decyzję odmowną tam, gdzie ryzyko kredytowe jest dla niego zbyt duże lub tam, gdzie przez swoje zawiłe procedury nie jest w stanie w odpowiednim czasie udzielić finansowania. A w wielu przypadkach liczy się czas i łatwy dostęp do środków, czy to pod kątem planów inwestycyjnych, czy wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Tę grupę zagospodarowują firmy pożyczkowe, włączając w nią tych, którzy nie mogą liczyć na kredyt ze względu np. na złą przeszłość kredytową. Nie są przeszkodami niekorzystny wpis w BIK, zadłużenie w ZUS lub Urzędzie Skarbowym.

Pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości

To pojęcie wskazuje, że zabezpieczeniem pożyczki ma być nieruchomość, np. mieszkanie, dom, lokal usługowy, hotel czy farma wiatrowa. Na tej nieruchomości firma pożyczkowa ustanawia hipotekę, czyli w istocie rzeczy mamy do czynienia z pożyczką hipoteczną. Hipoteka pojawia się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  (w dziale IV księgi).  – Pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości charakteryzują się dużą elastycznością, dzięki czemu każdą potrzebę klienta rozpatrujemy indywidualnie – mówi Paweł Zieliński, Członek Zarządu Speed Cash Polska. Pod uwagę bierze się wszystkie niestandardowe rozwiązania, które mogą stanowić gwarancję dla pożyczki.

Sprawdź specjalną ofertę pożyczki pod zastaw nieruchomości >>>

Dowolny cel

O ile uda się uzyskać bankowy kredyt hipoteczny, to jest on przyznawany w konkretnym celu, np. na zakup, remont, przebudowę. Takich ograniczeń nie ma w przypadku pożyczki. Nie definiuje celu, pozwalając na dużo większą elastyczność. Nie trzeba też rozliczać się z jej wykorzystania.

Niższy koszt i szybki dostęp

Koszt obsługi pożyczki nie jest duży, w zestawieniu z kosztami obsługi kredytów bankowych bez zabezpieczenia (tzw. „gotówek”). Zazwyczaj wystarczają 24 godziny, by podjąć decyzję, a nawet przelać pieniądze na konto.

Ograniczone formalności

–Ze względu na zabezpieczenie pożyczki pozabankowej nieruchomością, nie wymaga się dostarczenia tak obszernej dokumentacji, jak to się dzieje w przypadku kredytu bankowego. Inaczej też podchodzi się do rentowności przedsięwzięcia – mówi Paweł Zieliński, Członek Zarządu Speed Cash Polska. Do podjęcia decyzji pożyczkowej wystarczy przedstawienie dokumentów potwierdzających bycie właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie przyznawanej pożyczki.
Liczne obciążenia nakładane na banki – podatkowe, prawne, biurokratyczne sprawiają, że coraz więcej klientów wypadnie z rynku bankowego i zabraknie dla nich produktów. Firmy pozabankowe umiejętnie tę niszę wypełniają.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości Speed Cash >>>