Kiedy spodziewać się windykacji?

, , , , , ,

Jeżeli dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty, a w umowie zostało zapisane, że w przypadku określonej ilości wezwań i braku odpowiedzi zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne – wtedy windykacja nie jest już jedynie zagrożeniem, a faktem.

Windykacja może odbyć się drogą polubowną lub sądową. Poniżej pokrótce o każdej z nich.

Windykacja polubowna

W sytuacji braku spłaty, obu stronom, tj. zarówno pożyczkodawcy, jak i dłużnikowi, zależy na tym samym, aby pożyczone pieniądze zostały zwrócone. Dłużnik dzięki temu uniknie problemów, a pożyczkodawca odzyska swoje pieniądze. Z tego też powody, jeśli dłużnik chciałby polubownie załatwić sprawę zwrotu należności na rzecz wierzyciela, ten ostatni powinien to zaakceptować.

W  pierwszej kolejności firma windykacyjna będzie próbowała polubownie rozwiązać sprawę – rozłożyć zaległości na raty i ustalić nowy  sposób ich spłaty. Windykacja polubowna jest „dogadaniem” dłużnika z firmą, której jest winny pieniądze, za pomocą firmy windykacyjnej i bez udziału sądu. Dzięki temu żądanie wierzyciela jest zaspokajane, a dłużnik ma szanse spłacić dług na nowych warunkach.

Jak to wygląda w praktyce? Dłużnik dostaje od windykatora szansę spłacenia części lub całości dotychczasowego zadłużenia nowym kredytem czy pożyczką. Zobowiązanie kredytowe jest udzielane przez firmę windykacyjną na nowych warunkach spłaty i z nowym harmonogramem.

Minusem dla dłużnika jest to, że kredyty w ramach windykacji polubownej nie są oprocentowane w korzystny sposób. Niemniej jednak, jeśli dłużnik nie będzie w najbliższym czasie w stanie spłacić posiadanego zadłużenia, a nie chce narażać się na wizyty komornika i wszczęcie postępowania sądowego, wówczas windykacja polubowna może być dla niego najlepszym rozwiązaniem.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot długu od pożyczkobiorcy. Kiedy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, sprawa zadłużenia zostanie przekazana kancelarii komorniczej. Komornik ma prawo do przejęcia wynagrodzenia nierzetelnego pożyczkobiorcy, zająć środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika, ale także ruchomości lub nieruchomości należące do dłużnika.

Koszt czynności windykacyjnych sądowych zostanie doliczony do zadłużenia nierzetelnego pożyczkobiorcy. Windykator może ustalić nowy termin spłaty zobowiązania lub zaproponować dłużnikowi rozłożenie zadłużenia na raty… które trzeba spłacić w terminie.

Wybierz mniejsze zło

Konsekwencje niespłacenia w terminie nawet niskiej pożyczki chwilówki mogą być poważne. Jeżeli masz zaciągniętą pożyczkę i problemy finansowe – powiadom koniecznie pożyczkodawcę. Opłaca się zapłacić za przesunięcie terminu spłaty. Jest to niej kosztowne rozwiązanie, niż być narażonym na kumulację odsetek karnych i kosztów windykacji sądowej, a w efekcie zostać obarczonym komornikiem. Pamiętaj też, że opóźnienia w spłacaniu pożyczek rzutują negatywnie na Twoją historię kredytową, która zostanie zapisana w Biurze Informacji Kredytowej.