Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC – wskazówki

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych regulowane jest ustawą, do jego posiadania zobowiązani są wszyscy kierowcy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC jest możliwe, gdy właściciel pojazdu dotrzyma odpowiednich terminów.

Odstąpienie od umowy OC w lokalu przedsiębiorstwa

Po zawarciu umowy OC w lokalu przedsiębiorstwa, według obowiązujących przepisów, nie możemy odstąpić od zawartego świadczenia – świadczenie zawierane jest na 12 miesięcy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC jest możliwe za to w kilku innych przypadkach:

  • jeśli auto zostało kupione z polisą OC – odstąpienie od takiej umowy jest możliwe w każdym momencie jej trwania;
  • jeśli mija ważność polisy OC – wypowiedzieć można umowę, gdy mija okres 12 miesięcznej ochrony. By uniknąć automatycznego jej przedłużenia, umowę OC należy wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed jej wygaśnięciem, po zmianach obowiązujących po 11.02.2013 roku liczy się data nadania listu za pomocą Poczty Polskiej.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość

Zmiany z dnia 11.02.2013 roku wyjaśniły problem związany z możliwością odstąpienia umowy zawartej na odległość, czyli np. przez Internet lub telefon. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC zawartej w systemie direct jest możliwe w terminie 30 dni od dnia poinformowania klienta o jej zwarciu. Właściciel nie musi podawać przyczyn i wystarczy, że złoży odpowiednie oświadczenie na piśmie – może zostać ono wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio u ubezpieczyciela lub agenta, który reprezentuje dane towarzystwa.

Wypowiedzenie podwójnej umowy OC

Czasami zdarza się, że posiadacz auta ma podwójne ubezpieczenie OC w różnych towarzystwach. W takim wypadku, jeśli chociaż jedna polisa została zawarta automatycznie, to według obowiązujących przepisów można od niej odstąpić na piśmie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC powinno być złożone u agenta lub za pośrednictwem operatora publicznego – wypowiedzenie nabiera mocy po wykonaniu czynności lub może być przesłane pocztą – świadczenie wygasa z dniem otrzymania przez towarzystwo ubezpieczeniowe wypowiedzenia. Jeśli auto posiada kilka ubezpieczeń w jednym towarzystwie a ich termin pokrywa się, to posiadacz auta musi zapłacić tylko za ostatnią zawartą polisę.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC jest możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać, że po odstąpieniu umowy np. polisy zakupionej w systemie direct, posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia nowego świadczenia najpóźniej w dniu odstąpienia od umowy dotychczas obowiązującej. Tu znajdziesz lepsze oferty na ubezpieczenie OC.