Samochód zastępczy-w jakich warunkach i komu przysługuje?

Wypadek lub awaria auta bardzo często krzyżują nam plany i utrudniają życie. Dlatego warto sprawdzić czy z polisy OC sprawcy lub autocasco przysługuje nam samochód zastępczy na czas naprawy.

Niedawno mój znajomy miał nieprzyjemną rozmowę ze swoim ubezpieczycielem, która zainspirowała mnie do tego artykułu. O co, kolokwialnie mówiąc, poszło? Oczywiście o prawo do samochodu zastępczego. Tłumaczę zatem kiedy i na jakich warunkach przysługuje nam zastępcze auto.

Pojazd zastępczy z ubezpieczenia OC sprawcy

Skutki kolizji lub wypadku, który został spowodowany nie z naszej winy, zawsze bardzo utrudniają codzienne życie, w szczególności gdy auto straciło swoją sprawność i na wiele dni trafiło do naprawy. Jeszcze do listopada 2011 roku samochód zastępczy należał się tylko osobom, które auto wykorzystywały do pracy zarobkowej. Pozostali kierowcy w przypadku kolizji czy awarii musieli we własnym zakresie znajdować sobie zastępcze środki transportu. Powodem takiego stanu rzeczy były nieprecyzyjne przepisy, które zostały uściślone w listopadzie 2011 przez uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego.

Według zmian, towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek zrekompensowania wydatków za wynajem pojazdu zastępczego, niezależnie od tego do czego uszkodzony pojazd był wykorzystywany. Warto również dodać, że koszty związane z wynajmem samochodu zastępczego pokrywane są z obowiązkowej polisy OC sprawcy wypadku i bez znaczenia jest tu kwestia dostępności do publicznych środków komunikacji. Niestety, nadal wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie informuje swoich klientów o takiej możliwości lub specjalnie utrudnia skorzystanie z takiego rozwiązania. Jednak kierowcy powinni konsekwentnie egzekwować swoje prawa, bo samochód zastępczy na czas naprawy z OC sprawcy należy się każdemu.

Samochód zastępczy na czas naprawy z AC

Samochód zastępczy z AC, według towarzystw ubezpieczeniowych, należał się tylko klientom, którzy poszerzyli wariant ubezpieczenia o taką dodatkową opcję. Oczywiście wiązało się to ze znacznie wyższymi kosztami składki. Większość ubezpieczycieli konsekwentnie odmawiała pokrycia kosztów za wynajęty samochód zastępczy na czas naprawy. Sytuacja zmieniła się po orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2 lipca 2004 roku (sygnatura: II CK 412/03), według wyroku samochód zastępczy należy się osobom, którym pojazd jest niezbędny, a brak własnych środków finansowych uniemożliwia najem na własny koszt. Przed wynajęciem auta należy powiadomić ubezpieczyciela o naszych zamiarach – wynajęty samochód powinien być tej samej lub niższej klasy, co auto uszkodzone. Potwierdzeniem najmu powinno być przedłożenie stosownego rachunku za najem.

Niestety nadal większość ubezpieczycieli korzysta z niewiedzy posiadaczy polis AC i regularnie odmawia pokrycia kosztów za najem auta, aż do czasu wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo dobrze wiedzą, że posiadacze polis AC rzadko wnoszą powództwa do sądu z tego tytułu. Wszystko to sprawia, że ubezpieczyciele czują się zupełnie bezkarnie, nie dostosowują się do obowiązującego prawa i próbują odmówić klientowi jego praw. Lepiej zatem znać podstawowe przepisy, aby wiedzieć jak rozmawiać z ubezpieczycielem. A jeśli mimo to trudno nam będzie wyegzekwować swoje prawa, radzę pomyśleć nad zmianą ubezpieczenia.